Mersal Kozmetik A.Ş.

İnsan Kaynakları Politikası

Mersal Kozmetik A.Ş.  nitelikli ve deneyimli insan kaynağı sayesinde iş süreçlerini etkin bir biçimde yürüterek verimliliğini ve kârlılığını sürdürülebilir kılmaktadır.

İnsan kaynakları politikasını Mersal Kozmetik değerleri ışığında şekillendiren ve çalışanlarını kurumsal değerlerine ortak etmeyi temel öncelikleri arasında gören Mersal Kozmetik  geleceğe taşıyabilecek kişileri seçmeyi ve bu kişilerin iş dünyasının değişen koşullarına uyum sağlayabilmeleri için kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Nitelikli ve deneyimli insan kaynağını sürdürülebilir başarı çizgisinin en önemli bileşenleri arasında gören Mersal Kozmetik A.Ş. insan kaynağına yönelik yatırımlarını kurumsal hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak benimsemektedir.

Nitelikli İnsan Kaynakları Profili

Aralık 2013

Şeffaf ve Liyakat Odaklı İşe Alım Süreci

Mersal Kozmetik A.Ş’in işe alım sürecindeki ana felsefesi, açık pozisyon için en uygun ve yetenekli adayları istihdam etmek üzerine kuruludur. İşe alım sürecinde, iç adaylar ile şirket veya  veri tabanında daha önce başvurusu bulunan adaylar öncelikli konumdadır. Bu iki grup içerisinde pozisyonun görev tanımında belirtilen gereksinimlere uygun aday bulunmaması durumunda iş arama sitelerinde ve web sayfasında çıkılan ilanlar ile yeni adaylara ulaşılmaktadır.

Tüm başvurular, pozisyona ilişkin belirlenmiş kriterler çerçevesinde bir veya birkaç uygulamadan geçmektedir:
- Birebir veya Panel Mülakat,
- Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (Kişilik Envanteri, Genel Yetenek Testi, Yabancı Dil Sınavı, Sunum, Dış Değerlendirme Merkezi vb. birden çok uygulamayı kapsar.),
- Referans Araştırması.

Bu süreçte, geri bildirim gelişimin en önemli aşamasını oluşturmaktadır. Bu nedenle işe alım sürecine dahil olmuş tüm adaylar, görüşme sonrasında İlk İzlenim Formu ile yaşadıkları deneyimi değerlendirmektedir. Bu değerlendirmelere göre süreç iyileştirme noktaları belirlenmekte, uygun bulunan aday ilgili şirket  bünyesinde yerleştirilmekte ve İşe Uyum Süreci’ne dahil edilmektedir.

Başarı Odaklı Performans Değerlendirmesi

Mersal Kozmetik  Performans Değerlendirme Sistemi çerçevesinde çalışanların bireysel iş performanslarıyla birlikte kurum performansına yaptıkları katkı da ölçülmektedir. Söz konusu sistemde iş değerlendirme ve kademe yapısı, yetkinlik modelleri, kurumsal performans yönetimi sistemiyle ücret yönetim modelleri entegre bir biçimde ele alınmaktadır. Sistemin temel amacı  şirketlerinin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum genelinde performans kültürü yaratacak ve üstün performansı destekleyerek kurumsal vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak modellerin oluşturulması olarak belirlenmiştir. Performans değerlendirmesinin çıktıları öncelikle terfi ve rotasyon mekanizmalarında kullanılmakta, bunun yanı sıra kişisel veya mesleki gelişim imkânı sağlayan eğitimlerle çalışanların ödüllendirilmesine de imkan tanınmaktadır.

Çalışanlara yönelik sürekli eğitim faaliyetlerini insan kaynağına ve Türkiye’ye yatırım olarak gören kurum stratejileri ve yetenek yönetim süreci çıktıları kapsamında her yıl kişiye veya gruba özel gelişim planları hazırlamaktadır.

Kurumsal Hedefler Doğrultusunda Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Kurum stratejileri doğrultusunda; doğru zamanda, doğru rollerde, doğru kişilerle çalışılmasını ve liderlik hattının sürekliliğini sağlamak  Yetenek Yönetiminin temel amacı konumundadır. Yetenek Yönetimi Felsefesi potansiyel ve performansın farklı olduğu kabulü üzerine kuruludur. Bu kapsamda, yöneticilerinin iş performansındaki başarısı kadar kurum değerlerine uyum göstermesine, duygusal kabiliyet faktörleri ve rolü için belirlenmiş yönetsel yetkinlerinde de başarılı olmasına önem vermektedir.

Bu doğrultuda Şirket yöneticileri, gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için 360 derece değerlendirme sistemi ile düzenli olarak ortak değerler, duygusal kabiliyet faktörleri ve yönetsel yetkinlikler üzerinden değerlendirilmektedir. Geri bildirim, sürecin en önemli aşaması konumundadır. Değerlendirme sonuçları üzerinden yöneticilere Yetenek ve Kariyer Yönetimi ekibi ile bir üst yöneticisi tarafından geri bildirim verilmekte, gelişim alanları üzerinden mutabakat sağlanmaktadır. ve bağlı şirketlerinde etik değerler çerçevesinde ayrım gözetilmeksizin tüm çalışanlara belirlenmiş kriterler doğrultusunda kariyer fırsatı sunmak Kariyer Yönetimi’nin temel amacı konumundadır. Büyük bir grup olmayı çalışanları için kariyer fırsatına çeviren , çalışanlarının yatay veya dikey pozisyonlarda kendi kariyerini belirleyebileceği sistemleri sunmaktadır.

Sürekli Gelişim Odaklı Eğitim Yönetimi

Çalışanlara yönelik sürekli eğitim faaliyetlerini insan kaynağına ve Türkiye’ye yatırım olarak gören , kurum stratejileri ve yetenek yönetim süreci çıktıları kapsamında her yıl kişiye veya gruba özel gelişim planları hazırlamaktadır. Bu gelişim planları Mersal Kozmetik Öğrenme ve Geliştirme Merkezi tarafından hayata geçirilmektedir. Mersal Kozmetik Öğrenme ve Geliştirme Merkezi; Ortak Değerleri, iş gereksinimleri ve stratejileriyle uyumlu bir şekilde çalışanların bütüncül olarak gelişimine odaklanmakta, kurumun vizyon ve misyonuna ulaşılması ve Mersal Kozmetik ’e özgü değerlerin yaşatılmasına destek olmak için tasarlanmış merkezi bir eğitim/öğretim fonksiyonudur. Eğitimler iç eğitmenler veya alanında uzman eğitmen ve eğitim firmaları ile gerçekleştirilmektedir. Tüm eğitim tedarikçileri eğitim sonrasında değerlendirilip başarıları sonraki tedarik süreçleri için kayıt altına alınmaktadır.